2006-09-23

2006/2007 kurtsoak

Hasiera mailak / Niveau initiation
1.Asteartea + Osteguna (mardi + jeudi)19.00-21.30Donibane-GaraziJai Alaia
1.Asteartea + Osteguna (mardi + jeudi)09.30-11.30Donibane-GaraziJai Alaia
Arteko mailak / Niveaux intermédiaires
2.Asteartea + Osteguna (mardi + jeudi)14.30-17.00Donibane-GaraziJai Alaia
2.Asteartea + Osteguna (mardi + jeudi)19.30-22.00Donibane-GaraziJai Alaia
Hobekuntza mailak / Niveaux perfectionnement
4.Asteartea + Osteguna (mardi + jeudi)19.30-22.00Donibane-GaraziJai Alaia
6.Ebiakoitza (samedi)09.30-11.30BaigorriH. etxea

  Ikasbide eskaintza bereziak / Formules spécifiques


»» Interneten bidezko prentsa irakurketa

HELBURUA Euskarazko berriak egun guziez (edo usu) irakurri nahi zenituzke. Bainan zerbait falta zaizu goxoan aritzeko: errextasuna edo usaia falta, laguntza testuaren konprenitzeko, artikuluaren konprenitzeko edo eztabaidatzeko. Zure iritzia horri buruz eman nahi bainan ez zira segur... Badakizu zure burua pixka bat bortxatu behar duzula, bainan motibazioa edo jarraipena eskas duzu. Orduan laguntza pixka bat proposatzen dauzugu. Kasu berean edo berdintsuan daude jende batzuen artean, multzo bat osa genezake elkarri laguntza emateko. IKASBIDEA

Batzutan bilduz, paperezko BERRIAren irakurtzeko, aztertzeko,... BERRIA aldizkari elektronikoari ere so bat eginez. Beste batzu ere irakur genitzake. Oraiko tresnen baliatzeko, interneten bidez elkarren artean irakurketak, galderak, galdeak, iritziak,... trukatuz. Hortarako posta-zerrenda bat muntatua izanen da partaide guzien artean eta bakoitzak bere dudak eta galderak jar ditzake, baita besteei erantzunak eman, hori denen probetsurako.


KONTAKTUA : Xan Othaburu